جشنواره جابر بن حیان و فرصت های متنوع یادگیری 99-98

 

هدف اصلی پروژه علمی این است که دانشآموز مهارتهای دانشمندان را بیاموزد، روش علمی را بفهمد و از تجربه کردن لذت ببرد.

از چنین فراگیری انتظار اختراع و کشفیات علمی نمیرود، پس هر کس بتواند با انجام یک پروژه در نمایشگاه آموزشگاه شرکت کند برنده است.

تشکیلات اجرایی جشنواره جابر بن حیان :

1-      مدیریت آموزشگاه

2-      معاونین آموزشی

3-    رابط پژوهشی

4-      معلمین آموزشی

         برای دریافت اطلاعات تکمیلی جشنواره جابربن حیان سال تحصیلی 99-98 فایل ذیل را دانلود نمایید :
 

 

     
     

برای دریافت فایل RAR مربوط به جشنواره جابربن حیان روی

کلیک نمایید. 

     
     

 

اولیای گرامی می توانند طرح اولیه جابر را در قالب نمونه تابلو زیر در برگ A3 یا شومیز و مقوا آماده نمایند. در صورت تایید نهایی جهت شرکت در مرحله ناحیه و قطب به کارتن پلاست منتقل نمایند.

 

 

     
     

برای دریافت فایل RAR مربوط به نمونه تابلو روی

کلیک نمایید.