زمان پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به استحضار می رساند زمان و نحوه ی انجام پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 به زودی در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد. 

تاریخ درج اطلاعیه: 1400/11/05