دبستان امام رضا(ع) کاملاً منطبق با استاندارد های آموزشی و پرورشی بوده و دارای امکاناتی نظیر کارگاه رایانه ، کتابخانه علمی-تخصصی با بیش از 7000 جلد کتاب، آزمایشگاه مجهز، فضای آموزشی مناسب و مجهز به سیستم هوشمند و امکانات ورزشی مناسب، سالن اجتماعات، نماز خانه و ... می باشد. که در بسیاری موارد فراتر از استاندارد ملی بوده که با برخورداری از تجهیزات به روز در عرصه تعلیم و تربیت، مدل های بومی ویژه در این مدرسه تعریف و اجرایی گردیده است.