والدین گرامی:

معرفی کتابهای زیر کوششی است هرچند محدود درجهت تشریح برخی از نکات بسیار مهم و حساس در رهگذر فرآیند تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان.

در این منابع سعی شده است مهم ترین و حساس ترین مسائل تربیتی و روان شناختی به ساده ترین زبان ارائه گردد. در حقیقت آنچه در این مطلب پیش روی شماست پاسخی است به درخواست های مکرر بسیاری از والدین گرامی در کلاس های آموزش خانواده. امید است این منابع بتواند پاسخ قابل قبولی برای سوالات آن دسته از اولیا و مربیان علاقه مندی باشد که همواره در تعلیم و تربیت و شکوفا شدن استعدادهای بالقوه کودکان و نوجوانان از هیچ کوششی فرو گذاری نمی کنند.

لطفا جهت تهیه کتاب های معرفی شده با واحد مشاوره آموزشگاه هماهنگ فرمایید.