هر دانش آموز یک خادم الرضا

ویژه تمامی دانش آموزان مقاطع تحصیلی خراسان رضوی

ارسال آثار به صورت : عکس، فیلم، خاطره

از هرگونه فعالیت و خدمت اجتماعی در ابعاد و قالب های مختلف به نیت خشنودی حضرت رضا علیه السلام

جوایز:

 ۱۰۰ سفر زیارتی به مشهد مقدس

200 سفر زیارتی به شهر مقدس قم

و ده ها جوایز نقدی و غیرنقدی دیگر

زمان ارسال آثار: از 11 خرداد تا 21 خرداد 1401

ارسال آثار:

https://eitaa.com/keramate1401

https://ble.ir/keramat‌e1401

https://gap.im/keramate1401

کانال های اطلاع رسانی:

ایتا

https://eitaa.com/keramat_kh

بله

https://ble.ir/keramat‌e_kh

گپ

https://gap.im/keramate_kh