English فارسی 
 


20 آبان 1391

سرفصل درس مهارت های زندگی پایه دوم

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2.6

كودكان به سبب بی تجربه گـی  و ناآگاهی از مهارت های مختلف ، در معرض آسیب های جدی روانـی و اجتماعـی هستند . دانش آموزانـی كه مهارت های مقابله با موقعیت های تنش زا را ندارنددچار مشكلات مختلف عاطفی ، رفتاری واجتماعی  خواهندشد ودرفرآیند تصمیم گیری دچار مشكل   می شوند .

بنابراین با توجه به نقش مهم آموزش درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارت های زندگی ، روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان وتأمین بهداشت روانی آنان می باشد .

درادامه به سرفصل درس مهارت های زندگی پایه دوم ابتدائی اشاره می گردد با امیدبه اینكه دانش آموزان در، درس مهارت های زندگی گامی مؤثر برای حل تعارضات ومشكلات  دانش آموزان باشد .

مهارت ها : پایه دوم

واحد كار 1 :

مهارت خوش قولی

فعالیتهای پیشنهادی  : شعر خوانی ، قصه خوانی ، اجرای مسابقه وبازی  و .....

واحد كار 2 :

مهارت ادب 

فعالیتهای پیشنهادی  :  قصه خوانی ، ایفای نقش ، اجرای مسابقه ، مطالعه وپژوهش و ....

واحد كار 3 :

مهارت مهربانی

فعالیتهای پیشنهادی  : داستان گویی ، شعر خوانی ، پخش فیلم آموزشی ، ایفای نقش و ....

واحد كار 4 :

مهارت شجاعت

فعالیتهای پیشنهادی: داستان گویی ، اجرای مسابقه وچیستان ، تهیه وارائه كاربرگ و ...

واحد كار 5 :

مهارت مدیریت غم 

فعالیتهای پیشنهادی  : قصه گویی ، ایفای نقش ، اجرای فیلم ، مطالعه وپژوهش  و....

واحد كار 6 :

مهارت مدیریت خشم 

فعالیتهای پیشنهادی  : داستان گویی ، ایفای نقش ، شعر خوانی ، تهیه و ارائه كاربرگ ، مطالعه وپژوهش  و....

واحد كار 7 :

مهارت قانونمندی 

فعالیتهای پیشنهادی  :  داستان گویی ، شعرخوانی ، ارائه كاربرگ ، فعالیت درمنزل و ...

واحد كار 8 :

مهارت خودآگاهی 

فعالیتهای پیشنهادی  : انتقال مفاهیم از طریق قعالیت خلاق ، اجرای فیلم ، مطالعه وپژوهش و ....

واحد كار 9 :

مهارت ارتباط مؤثر 

فعالیتهای پیشنهادی  : داستان گویی ، شعر خوانی ، ایفای نقش و ...

واحد كار 10  :

مهارت روابط بین فردی (همكاری ) 

فعالیتهای پیشنهادی  : پخش فیلم آموزشی ، اجرای مسابقه ، قصه خوانی ، ایفای نقش و ...

واحد كار 11 :

مهارت حل مسأله 

فعالیتهای پیشنهادی : توضیح وارائه مفاهیم اصلی تفكر وحل مسأله ، روبه رو كردن دانش آموز با چالش ، ایفای نقش ، مطالعه وپژوهش درمنزل و ....

واحد كار 12  :

مهارت تفكرانتقادی 

فعالیتهای پیشنهادی  : آشنا كردن كودك با مفاهیم تفكر انتقادی وتفكر خلاّق داستان گویی ، شعر خوانی ، مطالعه وپژوهش

دبستان غیرانتفاعی پسرانه امام رضا علیه السلام واحد2

تعداد مشاهده (465)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "سرفصل درس مهارت های زندگی پایه دوم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت نمایید)